کوثر الکترونیک در زمینه طراحی ، تولید تعمیر دستگاه های پزشکی و صنعتی نیز فعالیت دارد.

انواع لامپ های      SMD از قبیل