حد بالا و پائین قطع ولتاژ

مقالات
بازدید: 1141

دستگاه محافظ وسايل برقي

مقالات
بازدید: 282

تعمیرات محافظ

مقالات
بازدید: 167

فلسفه تاخیر محافظ برق چیست؟

مقالات
بازدید: 1080
 

اصول کار محافظ وسایل الکترونیکی

محافظ های الکترونیکی معمول در بازار که به وسایل برقی خانگی مثل تلویزیون و یخچال و... متصل می شود، وسیله ای است که ولتاژ برق شهر را دایما اندازه گیری می کند و در صورتی که مقدار آن از یک حد مشخص بالاتر یا از یک ولتاژ معین کمتر شد، مصرف کننده (یخچال و تلویزیون و...) را از برق شهر جدا می کند تا به وسیله آسیب نرسد. برخی از محافظ ها دارای یک مدار تاخیر نیز می باشند که در صورت رفع قطع برق یا قرار گرفتن ولتاژ آن در محدوده مناسب، وسیله برقی را با اندکی تاخیر به برق شهر متصل می کند. این تاخیر باعث می شود فقط زمانی وسیله به برق شهر متصل گردد که برق شهر برای یک مدت مشخص در وضعیت پایدار و مناسب قرار داشته باشد.

در شکل زیر یک مدار محافظ ساده قابل مشاهده است که فاقد مدار تاخیر می باشد.

https://roboeq.ir/uploads/images/F4E_aug_33.png
 

ولتاژ برق شهر توسط یک ترانس کاهش پیدا می کند. خروجی ترانس توسط پل دیود و خازن فیلتر C1 به ولتاژ DC تبدیل می شود. از این ولتاژ (ولتاژ C1) برای تغذیه مدار و همچنین اندازه گیری ولتاژ برق شهر استفاده می شود. این ولتاژ از یک طرف به رگولاتور ولتاژ 12 ولت برای ایجاد یک ولتاژ 12 ولت ثابت و پایدار برای تغذیه رله و آپ امپ های مدار وارد می شود.

ولتاژ خازن C1 به دو مدار تقسیم ولتاژ شامل (R1,VR1,R2) و (R5,VR2,R6) نیز وارد می گردد. رابطه ولتاژ خازن C1 با ولتاژ برق شهر به صورت زیر است:
(
نسبت ترانس)/(1.4142)*(ولتاژ برق شهر)

نسبت ترانس برای ترانس 12 ولت حدود 18 می باشد.

ولتاژ های تقسیم شده توسط مدارهای تقسیم ولتاژ با دو ولتاژ مرجع 6.8 و 6.0 ولت که توسط دیودهای زنر ZD1 و ZD2 و مقاومت های R3 و R7 ایجاد شده مقایسه می گردد.VR1 سطح بالای ولتاژ قطع و VR2 سطح پایین ولتاژ قطع را تعیین می کند.

در صورتی که ولتاژ تنظیم شده توسط VR1 از 6.8 ولت بیشتر باشد، خروجی آپ امپ N1 به سط