بدنه فلزی 
مجهز به ترانس کاهنده
سال تولید از 1370 الی 1385