جهت نصب در پای پای کنتور برق و کولر گازی
توان خروجی  بیش از 7000 وات 
تولید از سال 1375 تا کنون